Apel Instruktorów SSI w sprawie estetyki i porządku na działkach

Apel Instruktorów Okręgowych i Krajowych z Okręgu Małopolskiego do Zarządów ROD, Instruktorów Ogrodowych, Gospodarzy Ogrodów i Działkowców w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi na estetykę i porządek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek podjęty podczas Narady instruktorów SSI w dniu 31.01.2012 r.