Apel Prezydium OZM PZD z dnia 27.11.2013 r.

Apel Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 27.11.2013 r.