Apel ROD "im. Kopernika" w Tarnowie z 18.11.2012 r.

Stanowisko ROD "im. Kopernika" w Tarnowie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d.