Apel ROD "Relaks" w Kantorowicach z dnia 27.04.2013 r.

Apel ROD "Relaks" w Kantorowicach wyrażający poparcie obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d. z dnia 27.04.2013 r.