Do 1 kwietnia można składać wnioski do Studium dla Miasta Krakowa

Okręg Małopolski PZD w Krakowie przypomina, że do dnia 1 kwietnia 2019 roku można składać wnioski do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

W związku z tym prosimy zarządy ROD i działkowców o występowanie do Biura Planowania Urzędu Miasta Krakowa o ujęcie rodzinnych ogrodów w Studium jako terenów zieleni działkowej (ZD). Tylko taki zapis umożliwi zachowanie w miejskim krajobrazie rodzinnych ogrodów działkowych w dotychczasowym kształcie.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku można znaleźć na stronie internetowej Biura Planowania UMK pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94336

Z ujednoliconym dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zapoznać się można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=48

KF