Druki do sprawozdań i preliminarzy 2015/2016

Poniżej zamieszczamy do pobrania druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2015 rok i preliminarzy na 2016 rok (na odnośniku kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję "zapisz jako...").