I Kiermasz Ogrodnictwa dla Działkowców i Sympatyków ROD - relacja

Dnia 30 marca 2019 roku odbył się „I Kiermasz Ogrodnictwa dla Działkowców i Sympatyków ROD” organizowany przez Rodzinny Ogród Działkowy „Dębniki” w Krakowie oraz Okręg Małopolski PZD w Krakowie.

debniki_krakow_20190330_kiermasz_01.jpg

Patronat nad Kiermaszem objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz Rada Dzielnicy VIII Dębniki reprezentowana przez Radnego Piotra Rusockiego.

debniki_krakow_20190330_kiermasz_03.jpg

„I Kiermasz Ogrodnictwa dla Działkowców i Sympatyków ROD” otworzyła Pani Prezes Ewa Błachut z ROD „Dębniki”, która powitała przybyłych gości oraz wystawców. Pani Prezes Ewa Błachut przedstawiła rys historyczny ROD „Dębniki”, który obejmował 85 letnią historią Ogrodu.

debniki_krakow_20190330_kiermasz_09.jpg

Następnie Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Zofia Mierniczek przedstawiła referat pt. „Rola Rodzinnych Ogrodów Działkowych w środowisku miejskim”. W referacie Prezes Pani Zofia Mierniczek ujęła najważniejsze kwestie odnośnie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich istotnej funkcji jaką pełnią w miastach. Omówiła również przyjęty przez Krajową Radę PZD otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin [uchwalony dnia 20 marca 2019 roku] oraz Stanowisko w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności [przyjęte 12 marca 2019 roku].

debniki_krakow_20190330_kiermasz_10.jpg

W trakcie trwania Kiermaszu przeprowadzony został konkurs wiedzy ogrodniczej, który poprowadziła Pani Zdzisława Królczyk Instruktor Okręgowy SSI Okręgu Małopolskiego w Krakowie.

debniki_krakow_20190330_kiermasz_04.jpg

Uczestnicy Kiermaszu mogli nie tylko zaopatrzyć się w rośliny sadownicze, ozdobne i warzywnicze ale również dowiedzieć się jak wygląda hodowla pszczoły murarki od działkowców z ROD „Nad Rudawą”.

debniki_krakow_20190330_kiermasz_05.jpg

Podczas kiermaszu odbyły się wykłady:

  • „Owoce z własnej działki od wiosny do jesieni”, który poprowadziła dr Maria Buczek z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna,
  • „Hortiterapia na działce”, który poprowadziła dr inż. Bożena Szewczyk – Taranek z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
  • oraz pokaz wiosennego cięcia drzew i krzewów, który poprowadził Pan Jerzy Sugier Instruktor Okręgowy SSI Okręgu Małopolskiego w Krakowie.

debniki_krakow_20190330_kiermasz_08.jpg

Piękna słoneczna pogoda sprzyjała promowaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w miastach a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok.

debniki_krakow_20190330_kiermasz_06.jpg

Opracowanie: mgr inż. Joanna Gadzinowska – Instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD w Krakowie
Zdjęcia: Dominika Czyżowska, Stanisław Czyżowski oraz Jerzy Sugier

Kategorie: