Informacja OZM PZD w sprawie czerpania dochodów z wykorzystania majątku Związku

W związku z pojawiającymi się ostatnio pytaniami w sprawie możliwości czerpania dochodu z wykorzystywania majątku związku, postanowiliśmy przygotować informację w przedmiotowej sprawie stanowiącą objaśnienie do uchwały nr 382/2015 Prezydium KR PZD z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku Polskiego Związku Działkowców zamieszczonej w Biuletynie nr 1/2016.