Informacja UMK w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poniżej zamieszczamy skan pisma Wydziału podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli innych nieruchomości, niż zabudowane domkami letniskowymi, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Kategorie: