Informacja z narady instruktorów SSI z dnia 28.11.2012 r.

W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie OZM PZD odbyła się narada instruktorów okręgowych i krajowych SSI z Okręgu Małopolskiego. Podczas narady podsumowano przebieg szkoleń dla kandydatów na działkowców, przebieg pokazów cięcia, konkursów okręgowych oraz podsumowano program modernizacji działek realizowany na mocy uchwały OZM PZD. Prezes OZM PZD Halina Kmieciak przedstawiła aktualną sytuację związku, omówiła obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Instruktorzy wyrazili pełne poparcie dla projektu i zadeklarowali pomoc w zbieraniu podpisów. Uczestnicy narady skierowali do posłów wybranych w województwie małopolskim wystąpienie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Dokument do pobrania poniżej.