Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów w Nowym Sączu z dnia 08.02.2016 r

W dniu 08.02.2016 r. w świetlicy ROD "Węzła PKP" w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta. Głównym tematem obrad była regulacja stanów prawnych gruntów użytkowanych przez ROD na terenie Nowego Sącza w trybie art. 76 ustawy o r.o.d. oraz planowane inwestycje na terenie miasta. Ponadto omówiono sprawy związkowe.

Szczegółową informację z posiedzenia zamieszczamy w załączniku poniżej.