Informacja ze szkolenia instruktorów SSI w Muzeum Gleb w Krakowie

Dnia 5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Gleby. Z okazji tego święta dnia 4 grudnia 2017 roku instruktorzy ogrodowi, okręgowi i krajowi ze Społecznej Służby Instruktorskiej odbyli szkolenie w Muzeum Gleb, które jest integralną częścią Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

internet_20171204_093637.jpg

W pierwszej części szkolenia zostały omówione następujące tematy:

  • jak powstają gleby;
  • funkcje gleb;
  • gleba jest fundamentem żywienia;
  • mapa gleb miasta Krakowa.

Po części wykładowej instruktorzy zwiedzili muzeum, w którym znajduje się 76 przekrojów glebowych przedstawiających gleby z gorących obszarów półpustyń, stepu suchego, stepu kontynentalnego aż po strefę atlantycką na zachodnich krańcach Europy. Zaprezentowana została ekspozycja profili glebowych charakterystyczna dla obszaru Polski reprezentująca niemal wszystkie typy gleb naszego kraju.

Opracowała: Joanna Gadzinowska, instruktor ogrodnictwa OZM PZD w Krakowie

Kategorie: