IX Krajowy Zjazd PZD

img_2944.jpg

W dniach 16 i 17 grudnia 2011 r. w Warszawie obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. W Zjeździe uczestniczyło 430 delegatów z 26 okręgów a wśród nich udział wzięło 16 przedstawicieli z okręgu małopolskiego.

W obradach uczestniczyli także zaproszeni goście m.in. Ryszard Kalisz (poseł SLD), Tadeusz Iwiński (poseł SLD), Janusz Piechociński (poseł PSL), Iwona Piątek (Partia Kobiet), Stanisław Kalemba (poseł PSL) i Marek Konopka (senator PO). Ponadto wpłynęły listy od m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz, którzy przesłali wiele ciepłych słów pod adresem działkowców.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, ponownie wybrany Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki, przed Związkiem jest ogromne wezwanie do dalszej walki o zachowanie istniejącej ustawy o ROD, prawa działkowców, istnienia Ogrodów i Związku. Wszyscy będziemy musieli z ogromną uwagą i czujnością śledzić poczynania rządzących. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce jest w naszych rękach. Róbmy wszystko, aby ocalić dziedzictwo Zielonej Rzeczypospolitej dla Następnych pokoleń. Kończąc Prezes PZD wyraził przekonanie, że -tak jak dotychczas – tylko wspólne działania i trudy działkowców mogą zostać zwieńczone sukcesem.

Zabierający głos w dyskusji delegaci wiele uwagi poświęcili istotnym sprawom dotyczącym działkowców, ogrodów, Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach.

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD poza uchwałami związanymi z realizacją obowiązków statutowych przyjął także 9 stanowisk, uchwałę i apel odnoszące się do najważniejszych zagadnień związanych z sytuacją i funkcjonowaniem ROD i PZD, a także obroną praw działkowców. Delegaci podjęli również uchwałę dotyczącą zmian w Statucie PZD.
Zjazd wybrał:

  • 52 osobową Krajową Radę PZD,
  • 11 osobową Krajową Komisję Rewizyjną,
  • 13 osobową Krajową Komisję Rozjemczą

Na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady jej prezesem ponownie został wybrany Pan Eugeniusz Kondracki.
Do Krajowej Rady PZD z okręgu małopolskiego zostali wybrani:

  • Pani Halina Kmieciak - członek Krajowej Rady PZD ,
  • Pan Andrzej Dyczko - członek Krajowej Rady PZD.

A do Krajowej Komisji Rozjemczej:

  • Pani Zofia Mróz

Opracował: Andrzej Dyczko (ROD "Rezeda" w Oświęcimiu)

Galeria: 
img_2783.jpg
img_2790.jpg
img_2793.jpg
img_2794.jpg
img_2798.jpg
img_2800.jpg
img_2819.jpg
img_2823.jpg
img_2938.jpg
img_2945.jpg
img_2952.jpg
img_2974.jpg
Kategorie: