Jak zdobyć pieniądze na inicjatywy i inwestycje w ROD?

Wiosna to okres walnych zebrań, a więc czas na podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania ogrodu, w tym również decydowania o inwestycjach w ROD. Jest to zatem najlepszy moment, żeby rozejrzeć się co można we własnym ogrodzie zrobić, co ulepszyć, zmodernizować i zainspirować zarząd, aby przygotował odpowiednie projekty na walne zebranie.

Jeżeli w ogrodzie trzeba podejmować nowe zadania zmierzające do unowocześnienia infrastruktury zarząd powinien przedstawić sprawę na walnym zebraniu, ponieważ to ono decyduje o wszystkich inwestycjach w ogrodzie oraz o sposobie ich finansowania. Jest to szczególnie ważne obecnie, bowiem w wielu przypadkach są szanse na dodatkowe pieniądze z funduszy unijnych i krajowych, a także z programów rządowych. To jednak nie wszystko, ponieważ są jeszcze konkursy na małe granty, autorskie pomysły (np. Lechstarter), akumulator społeczny i wiele innych. Można też zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego. Udział w tych programach może być szansą na rozwój ogrodu, szczególnie na unowocześnienie jego infrastruktury. Wszystkie informacje na temat dodatkowych źródeł finansowania zamieszczane są na stronie internetowej PZD.

Zdobywanie pieniędzy jest nieraz trudne, ale wykonalne i opłacalne, bo można zmodernizować ogród przy niewielkim udziale finansowym działkowców. Możliwości są duże. Wszystko zależy nie tylko od zarządów, ale głównie od samych działkowców, ich inicjatywy i zaangażowania w sprawy ROD.

WZ

Źródło: KR PZD