Komunikat I/2017 Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie

W związku ze złożoną przez Pana Lesława Szklarczyka rezygnacją z funkcji członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie, OKR PZD w Krakowie działa, od 13 grudnia 2016 roku, w następującym składzie:

  1. Marta Warmuz, ROD „Skawa” w Makowie Podhalańskim - przewodnicząca,
  2. Ewa Sugier, ROD „Dębniki” w Krakowie - zastępca przewodniczącej,
  3. Władysław Smęder, ROD „Płaszów” w Krakowie - zastępca przewodniczącej,
  4. Aleksandra Lange, ROD „Golikówka” w Krakowie - sekretarz,
  5. Maria Droździewicz, ROD „Rajsko” w Rajsku - członek,
  6. Zofia Jędrzejek-Chwastek, ROD „im. Lewińskiego w Krakowie - członek,
  7. Maria Motloch, ROD „Falkowa” w Nowym Sączu - członek,
  8. Bogusław Wojewodzic, ROD „Spólnota” w Gorlicach - członek.