Komunikat III/2016 Okręgowej Komisji Rewizyjnej: Zaproszenie na szkolenia

KOMUNIKAT III/2016
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZD W KRAKOWIE

„ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA”

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Krakowie prowadzi aktualnie szkolenia dla członków komisji rewizyjnych rodzinnych ogrodów działkowych z całej Małopolski. W dniach 10 i 11 lutego br., w siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie, odbyły się już cztery szkolenia, a w najbliższym czasie odbędą się kolejne.

Treścią szkoleń są wprowadzone zmiany w prawie związkowym, ich interpretacja, omówienie kompetencji komisji rewizyjnych – kontrolnych i wspierających, sposobu ich działania, znajomości aktów prawnych: ustawy o rodzinnych ogrodach, Statutu PZD i obu regulaminów: rodzinnego ogrodu działkowego i komisji rewizyjnych, wprowadzanie w życie uchwał Krajowej Rady PZD, Prezydium Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i właściwego Okręgu PZD.

Wszystkie wymienione akty prawne, a także stanowiska, komunikaty oraz wszelkie porady jak stosować prawo związkowe i ogólnie obowiązujące w Polsce prawo, znajdują się w kolejnych Biuletynach Informacyjnych PZD, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, na stronach internetowych Polskiego Związku Działkowców oraz Okręgu Małopolskiego w Krakowie.

Okręgowa Komisja Rewizyjna zwraca się z apelem do członków komisji rewizyjnych ROD
o jak najliczniejszy udział w szkoleniach, które są sposobem na pogłębianie wiedzy związkowej i płaszczyzną wymiany doświadczeń między członkami Polskiego Związku Działkowców.

Kolejne szkolenia odbędą się:

  • 17 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kopernik” przy ul. Fatimskiej 14 w Tarnowie,
  • 22 lutego 2016 roku o godz. 9:00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bumar-Fablok” przy ul. Stara Huta w Chrzanowie,
  • 22 lutego 2016 roku o godz. 14:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu,
  • 24 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w ROD „Kolejarz” przy ul. 29 Listopada 4 w Nowym Sączu.

Marta Warmuz, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie