Komunikat MPO w Krakowie w sprawie zasad segregacji odpadów komunalnych

OZM PZD w Krakowie przypomina, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany te wynikają bezpośrednio z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) i zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dostępnym na stronie internetowej MPO Spółka z o.o. - [link].

Zasadnicze zmiany [link].

Już z początkiem lutego 2019 roku będzie możliwość skorzystania z usług naszych pracowników Działu Kontroli MPO Spółka z o. o. w Krakowie, którzy pomogą Państwu w doborze odpowiednich pojemników zgodnie ze zmienionymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wprowadzone zmiany wymagać będą złożenia odpowiednich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostosowania kolorystyki pojemników do treści obowiązujących przepisów. Kolorystykę pojemników potrzeba dostosować do wymagań Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W przypadku najmu przez Państwo pojemników w naszej Spółce, pojemniki będą wymieniane sukcesywnie, natomiast prosimy Państwa o udzielenie informacji zwrotnej, co do zapotrzebowania na konkretne pojemniki w zakresie ilości, wielkości i ich rodzaju. Informacje w tym zakresie prosimy przekazywać z podaniem nazwy ROD w dogodnej dla Państwa formie:

  1. telefonicznie: pod nr tel.: 12 64 62 326 (w godzinach: 7.00 – 15.00),
  2. elektronicznie: na adres pojemniki@mpo.krakow.pl.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. przygotowuje również dla Państwa materiały edukacyjne na temat zmienionych zasad selektywnej zbiórki. Plakaty i ulotki przeznaczone dla mieszkańców będą Państwu udostępnione w miesiącu lutym.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w budynku MPO przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie (sala konferencyjna na I piętrze) odbędzie się spotkanie mające na celu omówienie nadchodzących zmian. Serdecznie zapraszamy.

Źródło: MPO