Komunikat V/2017 Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Aktualny skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

  • Marta Warmuz - przewodnicząca,
  • Ewa Sugier - zastępca przewodniczącej,
  • Władysław Smęder - zastępca przewodniczącej,
  • Aleksandra Lange - sekretarz,
  • Maria Droździewicz - członek,
  • Zofia Jędrzejek-Chwastek - członek,
  • Maria Motloch - członek,
  • Włodzimierz Rogala - członek (od 12.10.2017),
  • Bogusław Wojewodzic - członek.