List działkowców z Małpolski do Prezesa Związku Miast Polskich z dnia 24.01.2014 r.

List działkowców z Małpolski do Prezesa Związku Miast Polskich z dnia 24.01.2014 r.