List p. Tomasza Wołka z dnia 09.12.2013 r.

List p. Tomasza Wołka (ROD "im. Rydla" w Krakowie) z dnia 09.12.2013 r.