Miejscowy plan dla terenu ROD „Nad Rudawą” w Krakowie

Miasto Kraków opublikowało na swojej stronie internetowej rozstrzygnięcia dotyczące uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Doliny Rudawy” w Krakowie.

Do dnia 28 listopada 2017 r., kiedy istniała możliwość składania takich uwag, wpłynęło ich aż 188, w tym dwie dotyczące terenu, na którym zlokalizowany jest ROD „Nad Rudawą”. Jedna z uwag zakładała utrzymanie proponowanych w projekcie ustaleń, dotyczących terenów oznaczonych jako ZD, czyli zieleń działkowa. Uwaga ta została uwzględniona jako zgodna z projektem planu. Zatem teraz należy tylko oczekiwać na decyzję Rady Miasta Krakowa, która jest organem uprawnionym do uchwalenia projektu planu przekazanego przez Prezydenta Miasta. Jeśli projekt zostanie przyjęty w obecnym jego kształcie, działkowcy z ogrodu „Nad Rudawą” będą mogli być spokojni o swoje działki.

Więcej informacji na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Doliny Rudawy” w Krakowie, można uzyskać na
stronie internetowej miasta Krakowa pod adresem https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=76859.

AR

Źródło: KR PZD

Kategorie: