Nowy wzór umowy na okazjonalne czerpanie dochodu z majątku PZD

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 r. Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie przyjął procedurę w przedmiocie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD oraz nowy wzór umowy na okazjonalne czerpanie dochodu.

Poniżej zamieszczamy skany tych uchwał.