Okręgowa Komisja Rewizyjna

Aktualny skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

  • Ewa Sugier - Przewodnicząca
  • Maria Motloch - I Zastępca
  • Agnieszka Marek - Zastępca
  • Grażyna Grzybowska - Sekretarz

  • Alina Belska - Członek
  • Maria Droździewicz - Członek
  • Aleksandra Lange - Członek
  • Jadwiga Kaleta - Członek
  • Włodzimierz Rogala - Członek