Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa 06.08.2014

W dniu 6 sierpnia 2014 r. w siedzibie OZ Małopolskiego PZD w Krakowie odbyła się Konferencja Przedzjazdowa PZD, w której uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Rozjemczej.

Konferencję otworzyła Prezes OZ Małopolskiego Pani Halina Kmieciak witając uczestników i przybyłego przedstawiciela z KR PZD Panią Mariolę Kobylińską. Uczestnicy Konferencji na przewodniczącego wybrali Pana Edmunda Gmitruka, sekretarzem został Pan Eugeniusz Wierzbicki.
Prezes OZ przedstawiła aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców i zagrożenia dla ustawy o r.o.d. w świetle działań podjętych przez Prezesa Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek dwóch stowarzyszeń, w tym jednego z Małopolski oraz inicjatywę KR PZD w sprawie projektu obywatelskiego „Stop rozbiórkom altan”. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Ewie Błachut – wiceprezes OZ członkini komisji statutowej, która omówiła projekt Statutu odnosząc się do dokonanych w nim zmian.

19-l1140212.jpg

Podczas dyskusji, w której wzięło udział 13 osób prezentujących poglądy działkowców z terenu działania podnoszono potrzebę funkcjonowania w ROD komisji rozjemczych, poruszano sprawy związane ze składką członkowską i opłatami ogrodowymi § 147 i 148 projektu statutu, postulowano aby zapisy statutu były czytelne dla zwykłego działkowca i trafiły do każdego. Wskazywano również, że ustalanie składki członkowskiej od współmałżonka na poziomie 50% może spowodować zmniejszenie liczby członków. Odnoszono się do zapisu o członkach współdziałających, czy aby członkowie współdziałający nie mają zbyt dużych uprawnień.

Pani Mariola Kobylińska odniosła się do aktualnej sytuacji PZD tj. listu Rzecznika Praw Obywatelskich do Wicepremiera RP, odpowiedzi Ministra Infrastruktury na ten list i stanowiska Prezydium KR PZD z dnia 5 sierpnia 2014 r. Zaapelowała o konieczność występowania ogrodów i indywidualnych działkowców zarówno do Rzecznika Praw Obywatelskich jak i Ministra Infrastruktury i Rozwoju w obronie ustawy o r.o.d. z 13 grudnia 2013 r., włączenia się ogrodów w obchody dni działkowca. Przedstawiła wyniki akcji zbierania podpisów poparcia pod projektem obywatelskim nowelizacji prawa budowlanego.

Uczestnicy Konferencji jednogłośnie wybrali 5 osób jako delegatów na Krajowy Zjazd, który odbędzie się 23 października 2014 r. Konferencja pozytywnie zaopiniowała projekt statutu, a zgłoszone w trakcie dyskusji wnioski przekazane zostaną do komisji statutowej. Uczestnicy Konferencji odnosząc się do listu Rzecznika Praw Obywatelskich do Wicepremiera RP wystosowali Apel odnosząc się do podjętych działań. Konferencja przyjęła stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz w sprawie wystąpienia stowarzyszeń do Prezesa Sądu Najwyższego.

Poniżej zamieszczamy przyjęte dokumenty:

Źródło: własne. Fot. A. Dyczko