Okręgowa Rada Małopolska PZD w Krakowie

Aktualny skład Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie:

 • Janina Oramus – Prezes Okręgu
 • Beata Bartosz – I Wiceprezes Okręgu
 • Robert Czech – Wiceprezes Okręgu
 • Grażyna Grzybowska – Sekretarz Okręgu
 • Maria Czekaj – Skarbnik Okręgu
 • Andrzej Dyczko - członek Okręgowego Zarządu
 • Anna Kozyra - członek Okręgowego Zarządu
 • Małgorzata Wala - członek Okręgowego Zarządu
 • Piotr Kamysz - członek Okręgowego Zarządu
 • Sławomir Błaszczak – członek Okręgowej Rady
 • Jadwiga Cebula - członek Okręgowej Rady
 • Ryszard Ciastoń - członek Okręgowej Rady
 • Adam Dyląg - członek Okręgowej Rady
 • Maria Filipowicz - członek Okręgowej Rady
 • Krystyna Gąsior-Kłaput - członek Okręgowej Rady
 • Krzysztof Jaworski - członek Okręgowej Rady
 • Czesław Kokosza – członek Okręgowej Rady
 • Stanisław Kordeczka - członek Okręgowej Rady
 • Edward Mitoraj - członek Okręgowej Rady
 • Józef Moćko - członek Okręgowej Rady
 • Artur Mosler - członek Okręgowej Rady
 • Zofia Mróz - członek Okręgowej Rady
 • Hieronim Nawrocki - członek Okręgowej Rady
 • Antonina Partyka - członek Okręgowej Rady
 • Teresa Puczek - członek Okręgowej Rady
 • Marek Racoń - członek Okręgowej Rady
 • Włodzimierz Sarliński - członek Okręgowej Rady
 • Maria Sowa-Szczecińska - członek Okręgowej Rady
 • Andrzej Staszczyk - członek Okręgowej Rady
 • Marek Tomsia - członek Okręgowej Rady
 • Marian Urbański - członek Okręgowej Rady
 • Mieczysław Wicher - członek Okręgowej Rady
 • Krystyna Wielgus - członek Okręgowej Rady
 • Jan Wołoch – członek Okręgowej Rady
 • Tomasz Zacharski - członek Okręgowej Rady