Otworzyliśmy rachunek bankowy Funduszu Oświatowego

Informujemy, że został utworzony odrębny rachunek bankowy Funduszu Oświatowego przeznaczonego wyłącznie dla środków tego Funduszu. W związku z powyższym wszystkie wpłaty dotyczące podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki (wpisowe za nowych działkowców) prosimy dokonywać na podane konto bankowe nr:

45 1240 4575 1111 0010 6636 4581