OZM PZD przypomina o terminie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w Krakowie

Okręg Małopolski PZD w Krakowie przypomina zarządom ROD położonych na terenie Krakowa o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Termin składania deklaracji DR upływa dni 15 marca. Równocześnie z deklaracją prosimy o złożenie wniosku o odroczenie płatności lub rozłożenia płatności na raty, którego druk zamieszczamy poniżej do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że do Prezydenta Miasta Krakowa wysłane zostało pismo z prośbą o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie opłaty na raty. Skan pisma zamieszczamy w załączniku poniżej.

Kategorie: