Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 23.02.2012 r.

W dniu 23 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
Prezydium KR przyjęło sprawozdanie finansowe jednostki krajowej za 2011 r. i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej, która swe opinie oparła o wyniki przeprowadzonej kontroli, postanowiło przedstawić je na plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady PZD.
Prezydium zapoznało się projektem planu pracy KR PZD oraz zabezpieczającymi jego wykonanie preliminarzami finansowymi KR PZD na 2012 r. Plan pracy i preliminarze uzyskały pozytywną opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej. Prezydium przyjęło plan pracy KR na 2012 r., preliminarze finansowe i postanowiło przedstawić je na posiedzeniu KR celem zatwierdzenia. Prezydium zapoznało się także z programem modernizacji działek oraz wynikami badań pilotażowych "Jak modernizować działki", które przeprowadzone zostały przez OZ. Prezydium realizację programu modernizacji uznało za priorytet. Program modernizacji zostanie przedstawiony na posiedzeniu KR PZD i po jego uchwaleniu będzie realizowany przez wszystkie jednostki organizacyjne Związku.
Prezydium wyraziło zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD, w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD "Dojazdów" w Dojazdowie. Stwierdziło faktyczną likwidację części ROD "Centuś" w Wieliczce w związku z realizacją inwestycji drogowej.
Z terenu naszego okręgu Prezydium KR powołało nowych instruktorów krajowych SSI.

Sprawozdanie z całości posiedzenia opublikowane zostało na stronie Krajowej rady pod tym adresem.

Źródło: KR PZD

Kategorie: