Poszukujemy kandydata na stanowisko inspektora do spraw terenowo-prawnych

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora do spraw terenowo - prawnych

Miejsce pracy: Kraków

Zadania:

 • Prowadzenie korespondencji w sprawach wymagających wiedzy prawniczej
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma z organów administracji publicznej, sądów, w tym sporządzanie środków odwoławczych, itp.
 • Obsługa prawna Okręgu
 • Udzielanie porad i wyjaśnień dot. przepisów ustaw, statutu PZD, regulaminu ROD
 • Udzielanie odpowiedzi na skargi oraz wnioski
 • Prowadzenie szkoleń i narad
 • Przygotowanie materiałów wraz z projektami uchwał na posiedzenia zarządu
 • Udział w czynnościach kontrolnych podejmowanych przez biuro Okręgu
 • Monitorowanie otoczenia prawnego związanego z działalnością związku
 • Współpraca z innymi działami, w szczególności z radcą prawnym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe /oczekiwane prawnicze/
 • Staż pracy minimum 2 lata na stanowisku związanym z obsługą prawną podmiotu
 • Znajomość przepisów kodeksu cywilnego, gospodarki gruntami, prawa budowlanego, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość bądź szybkie przyswojenie przepisów związkowych (statut PZD, regulamin ROD, uchwały systemowe)
 • Umiejętność sporządzania pism do urzędów, sądów itp.
 • Umiejętność przygotowania projektów uchwał i decyzji na posiedzenia zarządu
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • znajomość obsługi systemów komputerowych
 • dyspozycyjność

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowę o pracę
 • ryczałtowe wynagrodzenie
 • spokojną i miłą atmosferę

Kontakt: codziennie od pon. – pt. w godz. 8.00. – 16.00.

przesłanie aplikacji z adnotacją o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. /tj.Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662/.