Projekt nowej ustawy o ROD

Logo PZD

Poniżej prezentujemy tekst projektu ustawy, który został złożony do Marszałka Sejmu. Jego zapisy uwzględniają wyrok TK i gwarantują działkowcom zachowanie ich praw oraz ochronę ogrodów. Najważniejsze z postanowień to:

  • swoboda zrzeszania działkowców,
  • respektowanie praw nabytych działkowców,
  • pogodzenie praw gmin i Skarbu Państwa z potrzebą ochrony ROD
  • gwarancja działek zamiennych przy likwidacji ROD
  • ochrona interesów działkowców w przypadku roszczeń do terenów ogrodu

.
Projekt złożono w dniu 12.10.2012 r. W ciągu 14 dni Marszałek Sejmu powinien wydać postanowienie o jego rejestracji, co umożliwi rozpoczęcie zbierania podpisów obywateli.

Źródło: KR PZD