Propozycje do statutu PZD

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręgowy Zarząd Małopolski w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zaszła konieczność zmiany statutu PZD. W związku z tym Krajowa Rada PZD na najbliższym posiedzeniu powoła komisję statutową, która opracuje rozwiązania mające na celu nowelizację statutu.

W związku z powyższym, PZD OZM w Krakowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji do nowego statutu PZD w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r.

Propozycje prosimy kierować na adres OZM PZD w Krakowie – biuro Okręgu, pocztą zwykłą lub mailową.

Kategorie: