Przyłącz się do akcji! Walczmy o ogrody

Przypominamy, że w dniu 24 października br. Marszałek Sejmu zawiadomiła Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych o zastrzeżeniach formalnych wobec zgłoszenia o powołaniu Komitetu (link).
Tym samym zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy nadal nie może się rozpocząć. Jednym z etapów procedury jest bowiem wydanie przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zgłoszenia Komitetu.
Jako uzasadnienie wstrzymania się z wydaniem postanowienia Marszałek Sejmu wskazała na brak przedstawienia skutków finansowych wykonania ustawy. Zarzut ten jest całkowicie bezzasadny. W uzasadnieniu projektu wskazano bowiem, że "projekt nie spowoduje dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych". Twierdzenie to odpowiada prawdzie, gdyż żaden z przepisów nie skutkuje nałożeniem na Skarb Państwa i gminy nowych obowiązków, ani też nie uszczupla ich dochodów, co również wynika z treści uzasadnienia.
Istnieją zatem przesłanki dla twierdzenia, że zgłoszenie zastrzeżeń jest próbą zablokowania działania obywateli w celu podjęcia inicjatywy ustawodawczej poprzez zastosowanie środków administracyjnych.
Spostrzeżenie to jest tym bardziej uzasadnione, iż z informacji dostępnych na stronach Sejmu wynika, że inicjatywa poselska dotycząca ogrodów działkowych, w której zawarto dokładnie takie samo sformułowanie dla określenia skutków finansowych wykonania ustawy, nie została z tego powodu zakwestionowana przez Marszałek Sejmu.
Zaistniała sytuacja musi budzić wątpliwości, co do rzeczywistych przesłanek, którymi kierowała się Pani Marszałek blokując de facto rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem ustawy. Dlatego też, przesyłając w załączeniu pismo Pani Marszałek oraz odpowiedź udzieloną przez Komitet, pozwalamy sobie zwrócić się do Państwa z prośbą o włączenie się w akcję przesyłania na adres Sejmu e-maili w tej sprawie, ewentualnie przesłanie naszej prośby innym zainteresowanym osobom.

Formularz do wysyłania znajdziecie Państwo pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/contact.xsp.

Źródło: Dział Medialny KR PZD