Relacja z manifestacji w Krakowie (05.06.2013 r.)

Manifestacja Kraków 2013-06-05 (fot. Cz. Kokosza)

Pomimo deszczowej pogody w manifestacji zorganizowanej przez Okręgowy Zarząd Małopolski PZD przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przy ul. Basztowej 22 w dniu 5 czerwca 2013 r. wzięło udział ponad 300 działkowców z całej Małopolski. Poza działkowcami z Krakowa uczestniczyli również przedstawiciele ogrodów z Nowego Sącza, Tarnowa, Brzeska, Andrychowa, Kęt, Starego Sącza, Olkusza, Oświęcimia, Zabierzowa, Myślenic, Wieliczki, Wadowic, Krzeszowic, Bukowna, Brodeł i Balic.
Manifestacja rozpoczęła się zbiórką o godzinie 10:30 na Placu Matejki w Krakowie, gdzie w strugach deszczu uczestnicy rozłożyli liczne transparenty, flagi, żółte i zielone parasole, założyli czapeczki związkowe i złożyli podpis pod Apelem do Premiera RP.
Transparenty, które nieśli w pochodzie, głosiły hasła:

  • "TAK dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD" 
  • "NIE dla projektu ustawy Platformy Obywatelskiej"
  • "Ogrody działkowe dla mieszkańców miast"
  • "Nie chcemy ciągle walczyć o swoje prawa. Działkowcy"
  • "Nie oddamy działek deweloperom"
  • "Działki dla działkowców - głosy od wyborców"
  • "Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście"


Działkowcy manifestacją oraz podpisami pod apelem wyrazili swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz sprzeciw wobec poselskich projektów ustaw. Zgromadzenie działkowców zwróciło uwagę mieszkańców Krakowa, którym rozdawano ulotki i informowano o sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych.
Manifestacja przemaszerowała ul. Basztową pod Urząd Wojewódzki, gdzie delegacja działkowców spotkała się z Wice Wojewodą Małopolskim Panem Andrzejem Harężlakiem. W trakcie spotkania przedstawiono problemy i oczekiwania działkowców prosząc o poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez PSL. Na zakończenie spotkania delegacja wręczyła Panu Wojewodzie Apel skierowany do Premiera RP. W tym czasie manifestanci oczekujący przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego wygłaszali wystąpienia dotyczące znaczenia i roli ogrodów działkowych w Polsce oraz ich dalszej przyszłości. Działkowców podczas zgromadzenia wsparli swoją obecnością przedstawiciele OPZZ. Następnie manifestacja przeszła ulicami: Pawią, Worcella, Zacisze, Basztową i wróciła na pl. Matejki. W trakcie manifestacji wykrzykiwano hasła "Działki dla działkowców, nie dla developerów" i odczytano apel do Premiera RP. Po bez mała 2 godzinach nastąpiło rozwiązanie zgromadzenia. Manifestacja została utrwalona przez lokalne media.

A.D.

Galeria: 
Manifestacja Kraków 2013-06-05 (fot. Cz. Kokosza)
Manifestacja Kraków 2013-06-05 (fot. Cz. Kokosza)
Manifestacja Kraków 2013-06-05 (fot. Cz. Kokosza)
Manifestacja Kraków 2013-06-05 (fot. Cz. Kokosza)
Manifestacja Kraków 2013-06-05 (fot. A. Dyczko)