Społeczna Służba Instruktorska - powołujemy nowych instruktorów

Społeczną Służbę Instruktorską tworzą osoby, które posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną ale i praktyczną w ogrodnictwie. Istnienie aktywu datuje się na początki założenia pierwszych ogrodów działkowych. Prezydium Krajowej Rady podjęło Uchwałę nr 11/95 z dnia 24 sierpnia 1995 r. ​ w sprawie Społecznej Służby Instruktorskiej w Polskim Związku Działkowców , gdzie jasno zostały określone zasady powoływania Instruktorów Ogrodowych, Okręgowych i Krajowych.

Zatem kierujemy apel do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych by powoływali Instruktorów Ogrodowych w swoich ogrodach. Instruktorzy na każdym szczeblu są wsparciem dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Służą fachowym doradztwem ogrodniczym oraz umiejętnością przekazywania wiedzy działkowcom, zwłaszcza nowym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w swoich ogrodach i chcą dowiedzieć się jak prawidłowo uprawiać, pielęgnować rośliny by otrzymać jak najlepsze plony. Służą radą w zakresie zagospodarowania działki. Uczestniczą w corocznych przeglądach działek, a także wchodzą w skład komisji konkursowych.

Instruktorzy Ogrodowi są powoływani przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych spośród wieloletnich, doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych działkowców, dlatego prosimy o podjęcie próby pozyskania jakże cennych osób do pełnienia tej funkcji w ogrodach. Zarząd ROD powołuje instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej w formie uchwały. Każdy ROD powinien powołać przynajmniej jednego instruktora SSI.

Jeśli Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych uda się znaleźć chętnych działkowców na funkcję Instruktora Ogrodowego, to prosimy o zgłoszenie ich danych osobowych do Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie. Podczas narad szkoleniowych otrzymają Państwo ankietę do przekazania Instruktorom Ogrodowym. Ankieta powinna zostać wypełniona przez Instruktorów (nowo powołanych i obecnych - w celu aktualizacji). Wypełnione ankiety prosimy przesyłać ​ do dnia 31 marca 2018 r. (mailem lub pocztą) do Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie.

Instruktor Ogrodniczy
OZM w Krakowie
Joanna Gadzinowska

Dokumenty: 
Kategorie: