Stanowisko nowosądeckich działkowców z dnia 30.11.2013 r.

Stanowisko działkowców z rejonu Nowego i Starego Sącz, Krynicy-Zdroju, Gorlic i Limanowej z dnia 30.11.2013 r.