Stanowisko Prezydium Komisarycznego OZM PZD z dnia 28.04.2015 r.

Stanowisko Prezydium Komisarycznego OZM PZD w sprawie rejestracji statutu w KRS z dnia 28.04.2015 r.