Stanowisko ROD "Magnolia" w Wieliczce z dnia 18.05.2013 r.

Stanowiska ROD "Magnolia" w Wieliczce wyrażające poparcie obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d. z dnia 18.05.2013 r.