Stanowisko ROD "Nauczyciel" w Krakowie z 27.10.2012 r.

Stanowisko ROD "Nauczyciel" w Krakowie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d z dnia 27.10.2012 r.