Stanowisko ROD "Zgoda" w Bieczu z dnia 10.04.2013 r.

List walnego zebrania ROD "Zgoda" w Bieczu z dnia 10.04.2013 r.