Szkolenie dla Instruktorów Ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej

Obecność oraz funkcjonowanie Społecznej Służby Instruktorskiej w Polskim Związku Działkowców posiada wieloletnią tradycję sięgającą powstawania pierwszych ogrodów działkowych. Instruktorzy ogrodnictwa byli od zawsze, dlatego postanowiono utworzyć Społeczną Służbę Instruktorską w Polskim Związku Działkowców. Tak właśnie powstała SSI Instruktorów Ogrodowych, która stała się nieodzownym elementem działek i ogrodów w Polskim Związku Działkowym.

Wiedza i umiejętności są jak rośliny, trzeba je pielęgnować, by nie traciły na wartości, a z czasem przyniosły dobry plon. Dlatego Okręgowy Zarząd Małopolski w Krakowie pragnie zorganizować szkolenie dla wszystkich instruktorów ogrodowych działających w naszym okręgu, zarówno instruktorów ogrodowych jak i instruktorów okręgowych i krajowych.

Dlatego właśnie zwracamy się do wszystkich Zarządów ROD o powołanie nowych instruktorów ogrodowych (zgodnie z uchwałą o Społecznej Służbie Instruktorskiej NR 11/95 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dnia 24.08.1995r.), jednocześnie prosimy Państwa o przedstawienie aktualnych informacji na temat funkcjonujących instruktorów ogrodowych (imię, nazwisko, dane kontaktowe, rok powołania, krótki opis działalności w ROD).

Posłuży to do zorganizowania szkoleń dla instruktorów, a także da możliwość wypracowania współpracy między instruktorami. Ułatwi to też kontakt z Okręgowym Zarządem Małopolski w Krakowie oraz pozwoli na dystrybucję fachowej literatury. Prosimy o przedstawienie informacji najpóźniej do 16 maja 2016 r. Informacje można przesyłać drogą mailową na adres malopolski@pzd.pl lub tradycyjną pocztą.

Niech wiedza ogrodnicza się krzewi!

Opracowała: Anna Król, Instruktor Ogrodowy OZM PZD