Uchwała o ustanowieniu prawa do działki po zmarłej osobie bliskiej

Poniżej zamieszczamy wzór uchwały o ustanowieniu prawa do działki po zmarłej osobie bliskiej.