Uchwała o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Poniżej zamieszczamy wzór uchwały o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku.