Uchwała o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

Poniżej zamieszczamy wzór uchwały o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki.