Uroczyste posiedzenie Prezydium OZM PZD 13.12.2017 r.

Zgodnie z przyjętą już tradycją, pod koniec roku tj. w dniu 13 grudnia w Siedzibie Okręgu Małopolskiego w Krakowie odbyło się uroczyste Prezydium OZM PZD, podczas którego podjęte zostały przygotowane wcześniej uchwały, a na zakończenie Członkowie Prezydium OZM PZD wraz z zaproszonymi Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu, podczas którego Pani Prezes Ewa Błachut złożyła wszystkim obecnym najserdeczniejsze Życzenia Świąteczno-Noworoczne.

Opracowała:
Karolina Baczewska
p.o. Kierownik Biura

Kategorie: