Urząd m.st. Warszawy odpowiada na wystąpienie Krajowego Zarządu PZD

W piątek Dyrektor Biura Architektury m.st. Warszawy przekazał pismo, które jest odpowiedzią na wystąpienie Prezesa PZD i Członków Krajowego Zarządu z dnia 27.02.2019 r. do Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Pismo zamieszczamy w całości poniżej.

Źródło: PZD

Kategorie: