Walne zebranie informacyjne ROD "Płaszów" w Krakowie z dnia 24.01.2013 r.

W dniu 24.01.2013 r. w Domu Działkowca ROD "Płaszów" w Krakowie odbyło się walne zebranie informacyjne z działkowcami ROD. W spotkaniu udział wzięli: Radny Dzielnicy XIII – Podgórze Bolesław Markiewicz, przedstawiciele Policji m.in. Kierownik Referatu Dzielnicowych V Komisariatu Policji aspirant sztabowy Robert Żarek, Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego w osobach: Haliny Kmieciak, Władysława Smęder.
Na spotkaniu zaprezentowano film "Wyrok na działkowców". po którego projekcji Prezes OZM przedstawiła rozwiązania prawne przyjęte w obywatelskim projekcie ustawy o ROD oraz omówiła alternatywnie zgłoszone projekty i założenia do projektu PO. Działkowcy zabierając głos wyrazili swoje poparcie dla projektu obywatelskiego, ale równocześnie nie kryli swoich obaw o przyszłość ogrodu.

Opracował: R. Badoń