Wdrażamy Program DGCS PZD System

W związku z zakończeniem I etapu prac związanego z opracowaniem programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM i dostarczeniem pierwszych 1000 licencji dla zaineresowanych ROD rozpoczął się II etap związany z wdrożeniem i stosowaniem programu.

Krajowa Rada PZD mając na uwadze, że II etap związany z wdrożeniem programu jest bardzo ważny i wymaga dołożenia należytej staranności przy wprowadzaniu danych do programu DGCS PZD SYSTEM tak, aby w wyniku jego stosowania osiągnąć założony efekt, zorganizowała w dniach 31 stycznia 01 lutego w Warszawie robocze spotkanie z przedstawicielami okręgów wytypowanymi do współpracy z ogrodami przy wdrażaniu i stosowaniu programu komputerowego DGCS PZD SYSTEM.

W trakcie spotkania przedstawiono szereg ważnych decyzji Prezydium Krajowej Rady PZD podejmowanych w drodze Uchwał związanych z rozprowadzaniem, wdrażaniem i stosowaniem programu DGCS PZD System w jednostkach PZD.

Koordynator Krzysztof Szymański przeprowadził szkolenie krok po kroku ze :

- sposobu instalacji programu,

- udostępnienie programu w instalacji sieciowej,

- zasad nadawania uprawnień i zakładania użytkowników,

- wprowadzanie haseł, wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych,

- zasilania programu danymi początkowymi- import danych.

Szczególnie dużo czasu poświęcono obsłudze modułu Ogrody Działkowe stosując przykładowe wprowadzanie danych, naliczanie opłat itp.

Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział, poprzez wykonywanie omawianych problemów na własnym sprzęcie komputerowym oraz szeroką dyskusję, która pomagała w pełnym zrozumieniu zastosowania i szerokich możliwości jakie daje programu DGCS PZD SYSTEM.

Kierownik Projektu

Mirosława Marks

Warszawa 02.luty 2018 r.

Źródło: KR PZD

Kategorie: