Wystąpienie działkowców z Małopolski do Prezesa ZMP z dnia 12.02.2014 r.

Wystąpienie działkowców z Małopolski do Prezesa ZMP z dnia 12.02.2014 r.