Wystąpienie małopolskich działkowców do Premiera RP z dnia 30.04.2015 r.

Wystąpienie małopolskich działkowców do Premiera RP - Ewy Kopacz w sprawie rejestracji statutu PZD z dnia 30.04.2015 r.