Wystąpienie OZM PZD do B. Pęka z dnia 09.12.2013 r.

Wystąpienie OZM PZD do B. Pęka z dnia 09.12.2013 r.